fredag 20 mars 2009

Stand up - ett skämt

Jag vill minnas att Ulf Kvensler genererade en del trafik till vår sida senast han nämnes. Därför kan jag lite stolt meddela att jag tagit mina första stapplande steg mot en karriär inom stand up. Det började med att jag köpte tre böcker om hur man lyckas med stand up (vänta, skämtet kommer strax) och härunder publicerar jag nu mitt första nedskrivna skämt, författat då sopåkarna hotade med strejk. Själv tycker jag att det är roligt.


Jag läste att sopåkarna hotar med att gå ut i strejk för att arbetsförhållandena är för dåliga.
Men hade de visat samma anda i skolan hade de ju inte behövt jobba som sopgubbar från början.

Sådär, börja hugga!

Inga kommentarer: